Vattenavrinning

Vi handhaver material från Plåtlevererantören och Lindab. Deras rainline finns i 10 olika färger. Hängrännor finns i dimensioner 100, 125, och 150 mm och Stuprör finns i 87, 100, 111 mm. Den lite modernare rektangulära hängrännan finns i dimensionen 136 mm.

Ett annat alternativ till hängränna är den klassiska fotrännan. Fotrännan tillverkar vi enligt en äldre arbetsmetod och finns i dimensionerna 100 och 150 mm. Denna vackra fotränna tjänar även som ett snörasskydd.