Välkommen!

Vi är ett företag som utför allt inom byggnadsplåtslageri och vi har över trettio års erfarenhet i branschen.

Vår specialitet är bandtäckning och skivtäckning med Rheinzink, stålplåt, lackerad galvad stålplåt, koppar samt sömsvettsade rostfria tak. Självklart lägger vi även tak i plegel (plåttegel) eller korrigerad plåt. Allt från fritidshus, friggebodar, villor, flerbostadshus till större gårdar. Det finns inget tak som inte vi kan täcka.

Plåtslageri under antikvarisk kontroll
Vi har erfarenhet av plåtslageriarbeten under antikvarisk kontroll. Exempel på genomförda arbeten är bland annat ett flertal flerhundraårigabyggnader på Ekerö.

Plåttak

Vår specialitet är bandtäckning och skivtäckning med Rheinzink, stålplåt, lackerad galvad stålplåt, koppar samt sömsvettsade rostfria tak. Självklart lägger vi även tak i plegel (plåttegel) eller korrigerad plåt. Allt från fritidshus, friggebodar, villor, flerbostadshus till större gårdar. Det finns inget tak som inte vi kan täcka.

Plåtslageri under antikvarisk kontroll
Vi har erfarenhet av plåtslageriarbeten under antikvarisk kontroll. Exempel på genomförda arbeten är bland annat ett flertal flerhundraårigabyggnader på Ekerö.

Taksäkerhet

I vårt arbete så ingår även taksäkerhet. Vi projekterar och monterar taksäkerhetsdetaljer som takbryggor, takfallsstege, tillträdesstegar och snörrasskydd.

Skorsten

För både estetiska och pratiska skäl kan vi klä in din skorsten. Oberoende på om du använder skorstenen eller ej så skyddas ditt tak från fukt då skorstensplåten och takplåten falsas ihop och blir helt tätt.

Service och underhåll

Vi utför takmålningsarbete på alla typer av plåttak då vi besitter stor kunskap vad gäller rengöring och målnings-behandling på olika underlag. Utöver takmålning så utför vi även renhållningsarbeten

i hängrännor och stuprör samt snöröjning på vintern. Är du osäker på i vilket skick ditt tak är i så kontakta oss gärna för besiktning och förslag på eventuella åtgärder.