Service och underhåll

Vi utför takmålningsarbete på alla typer av plåttak då vi besitter stor kunskap vad gäller rengöring och målnings-behandling på olika underlag. Utöver takmålning så utför vi även renhållningsarbeten

i hängrännor och stuprör samt snöröjning på vintern. Är du osäker på i vilket skick ditt tak är i så kontakta oss gärna för besiktning och förslag på eventuella åtgärder.