Plåttak

Vår specialitet är bandtäckning och skivtäckning med Rheinzink, stålplåt, lackerad galvad stålplåt, koppar samt sömsvettsade rostfria tak. Självklart lägger vi även tak i plegel (plåttegel) eller korrigerad plåt. Allt från fritidshus, friggebodar, villor, flerbostadshus till större gårdar. Det finns inget tak som inte vi kan täcka.

Plåtslageri under antikvarisk kontroll
Vi har erfarenhet av plåtslageriarbeten under antikvarisk kontroll. Exempel på genomförda arbeten är bland annat ett flertal flerhundraårigabyggnader på Ekerö.